FAQ

Generelt

Hvordan låser / låser du opp OTTOLOCK?

Tilbakestille OTTOLOCK låsekombinasjonen

OTTOLOCK vs andre type låser

Hvordan er OTTOLOCK sammenliknet med andre type låser?

Hvordan har vi testet OTTOLOCK? Vil den kunne erstatte min nåværende lås?

Hvorfor er OTTOLOCK så vanskelig å bryte opp?

Design

Hva er bakgrunnen for designet bak OTTOLOCK?

Hva er båndet laget av?